Chủ nhật, 27 Tháng 11, 2022 - 09:03

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO "CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO - KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU- CÙNG CHUNG TAY ỦNG HỘ QUỸ "VÌ NGƯỜI NGHÈO" TỈNH BẾN TRE NĂM 2022.

CHỊ TRẦN THỊ XUÂN NHÂN – GƯƠNG PHỤ NỮ LÀM KINH TẾ GIỎI