Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 18:16

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Chi bộ ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú quyết tâm giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện

Ấp Thạnh Hưng có diện tích tự nhiên 405 ha, 355 hộ dân với 1406 nhân khẩu. Ấp có 10 tổ nhân dân tự quản, hằng năm đều được đánh giá đạt vững mạnh. Những năm qua, tình hình kinh tế xã hội của ấp có bước phát triển mạnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; hệ thống chính trị của ấp được củng cố, kiện toàn và tổ chức hoạt động có hiệu quả.

Chi bộ hiện có 24 đảng viên, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, hằng năm đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, từ đó góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Từ đầu năm 2021, sau khi tiếp thu văn bản hướng dẫn của các cấp, Chi ủy Chi bộ ấp Thạnh Hưng đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện đồng loạt trên các lĩnh vực, rộng khắp tại địa bàn ấp như về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; xây dựng chi bộ và đội ngũ đảng viên; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại ấp đều có bước phát triển. Việc thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động phong trào của ấp đều được Nhân dân hưởng ứng thực hiện và đồng tình cao.  

Nhân dân tham gia dọn dẹp cảnh quang ngày Chủ nhật Nông thôn mới

Các mô hình hoạt động phong trào, mô hình phát triển kinh tế của hệ thống thống chính trị ấp và người dân bước đầu mang lại hiệu quả nổi bật như: Mô hình “5 không, 3 sạch”, mô hình “xách giỏ đi chợ” của phụ nữ, mô hình “thắp sáng đường quê Nhân dân” đã đóng góp 52 bóng đèn thắp sáng đường quê khắp trên các tuyến đường, đồng thời người dân hưởng lợi hiến đất, hoa màu kinh phí trên 1,5 tỷ đồng và 300 ngày công lao động gồm xóa 07 cầu khỉ và xây dựng 07 cầu bê tông liên ấp trên 645 triệu đồng (riêng năm 2021 xây mới 06 cây cầu bê tông tổng kinh phí 585 triệu đồng do mạnh thường quân Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 335 triệu đồng và Nhân dân hưởng lợi đóng góp 250 triệu đồng), thành lập các tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản, bò sữa và nuôi dê sinh sản, mô hình tôm càng xanh toàn đực có hơn 200 hộ tham gia góp phần giải quyết việc làm cho Nhân dân trên địa bàn ấp.

Qua sự phát triển kinh tế đa dạng ở địa phương hằng năm, mức thu nhập bình quân đầu người có nâng lên, đến nay đạt 43 triệu đồng/người/năm tăng 10 triệu đồng so với năm 2018, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Kết quả cuối năm 2021 chi bộ ấp Thạnh Hưng vinh dự được Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú công nhận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh toàn diện và sẽ tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu trong những năm tiếp theo./.

Tác giả: 

Thành Luân, MTTQ Việt Nam xã Mỹ Hưng