Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 18:26

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Châu Thành tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

Trên cơ sở Công văn số 1169/CV-MTTQ-BTT ngày 03/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre về việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre (gọi tắt là Dự án); Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành đã tổ chức cuộc họp triển khai đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công chức Địa chính - Xây dựng và Trưởng ấp các ấp có hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn 4 xã Phú Túc, An Khánh, Tường Đa, Tam Phước.

Nhằm nắm bắt thông tin, ý kiến của người dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã biên soạn phiếu lấy ý kiến của Nhân dân xung quanh vùng dự án cầu Rạch Miễu 2 với 8 nội dung, kèm theo tài liệu tuyên truyền để người dân biết thông tin về dự án. Người dân cho ý kiến vào từng nội dung, đồng ý hoặc chưa đồng ý, nếu chưa đồng ý thì nêu lý do; và ý kiến khác đối với chính quyền các cấp trong việc thực hiện Dự án.

 Qua triển khai lấy ý kiến đại diện của 800 hộ dân trên địa bàn 6 ấp thuộc 4 xã Phú Túc, An Khánh, Tường Đa, Tam Phước; có 798/800 hộ đồng tình, thống nhất với chủ trương đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2, có 02 hộ ở xã An Khánh và Phú Túc chưa đồng ý. Bên cạnh đó, người dân cũng có một số ý kiến như: Chính quyền cần quan tâm đến chính sách bồi thường; đề nghị bồi thường đất đai theo giá thị trường vì khung giá quy định của Nhà nước còn thấp và hỗ trợ đời sống, tái định cư thỏa đáng cho người dân sau khi giải tỏa; nhất là quan tâm hỗ trợ nơi ở ổn định cho người nghèo, người gặp khó khăn về nhà ở, những người lớn tuổi, mất sức lao động, cần có chủ trương phù hợp chăm lo để khi bị giải tỏa người dân có điều kiện ổn định cuộc sống và thuốc men bệnh tật trong lúc tuổi già; có phương án di dời, tái bố trí, hỗ trợ người dân có bè cá bị ảnh hưởng; phải đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người dân; nên công bố bản vẽ, bản thiết kế thi công công trình và khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân trước khi thực hiện; đề nghị công bố hình thức xây dựng các tuyến đường dẫn lên cầu Rạch Miễu và nên xây dựng có phần đường dành riêng cho người đi bộ.

Nhìn chung, Nhân dân rất đồng tình và mong muốn Nhà nước sớm xây dựng hoàn thành công trình nhằm góp phần làm giảm ùn tắc giao thông tại cầu Rạch Miễu hiện hữu; giao thông đi lại dễ dàng sẽ thúc đẩy nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển trong thời gian tới./.

Tác giả: 

Trúc Linh - MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành