Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 09:09

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Châu Hưng thực hiện tốt ngày chủ nhật nông thôn mới

Thực hiện chủ trương “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới”, qua các bước họp dân và vận động của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể trong xã. Sáng ngày 17/11/2019 tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong xã tổ chức ra quân thực hiện các công trình “Ngày Chủ Nhật nông thôn mới” như: Ấp Tân Hưng phát hoang và dọn dẹp tuyến kênh Lộ Làng, điểm đầu giáp đường ĐX1, điểm cuối giáp kênh Hai Sanh; Ấp Hưng Nhơn phát quang và dọn dẹp tuyến kênh Năm Diệu, điểm đầu giáp nhà Ông Đỗ Trung Nguơn, điểm cuối giáp kênh Cầu Miễu; Ấp Hưng Chánh phát hoang và dọn dẹp tuyến kênh Thịt Heo, điểm đầu giáp lộ Bờ Thành Đông, điểm cuối giáp ranh ấp Hưng Thạnh; Ấp Hưng Thạnh phát quang và dọn dẹp tuyến kênh Thịt Heo, điểm đầu giáp ranh ấp Hưng Chánh, điểm cuối giáp đất ông Nguyễn Văn Thành.

Ngoài ra các ấp còn vận động cột cờ, cắt tỉa cây xanh, các thiết chế gia đình văn hóa..., nhằm lập thành tích chào mừng ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư gắn với các hoạt động “Cộng đồng vui hội làng Dừa” trong Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019.

 Đây là lần thứ tư xã Châu Hưng ra quân thực hiện “Ngày Chủ Nhật nông thôn mới”, qua bốn lần ra quân thực hiện được sự đồng thuận của nhân dân rất cao. Trong thời gian tới Châu Hưng sẽ tiếp tực thực hiện các công trình còn lại đặc biệt là vận động Nhân dân tiếp tục thực hiện các phần việc của hộ gia đình giữ vững và nâng chất danh hiệu xã nông thôn mới.

Tác giả: 

Dương Văn Châm-Chủ tịch UB MTTQVN xã Châu Hưng