Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2024 - 11:20

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Châu Hòa khơi dậy sức dân từ phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, thời gian qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm đã phát động nhiều phong trào thi đua với các nội dung thiết thực trên địa bàn xã. Trong đó đặc biệt là nội dung xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Mặt trận từ xã đến ấp, đến tận tổ nhân dân tự quản đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trong Nhân dân. Tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tạo thành phong trào “Nhà nhà thi đua, người người thi đua”, làm cho người dân hiểu sâu sắc mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Nông thôn mới, nắm được từng tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, tiêu chí nào do Nhà nước làm, tiêu chí nào do nhân dân và Nhà nước cùng làm, tiêu chí nào do hộ gia đình thực hiện, từ đó tạo điều kiện để nhân dân thực hành và phát huy rộng rãi quyền làm chủ của Nhân dân và vai trò chủ thể của Nhân dân, thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ấp Phú Hòa có 10 tổ nhân dân tự quản, trong đó tổ nhân dân tự quản số 05 ấp Phú Hòa có 16 hộ với 63 nhân khẩu. Tuyến đường vào tổ 05 dài 180 mét, ngang 0,5 mét, đường đã được bê tông vào năm 2002, đến năm 2022 đã xuống cấp nghiên trọng gây khó khăn cho việc đi lại của bà con. Qua phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về thi đua thực hiện phong trào Đồng Khởi mới, Ban Công tác mặt trận ấp đã vận động người dân trong tổ đóng góp tiền, ngày công và hiến đất để nâng cấp tuyến đường này. Sau khi đăng ký nội dung thi đua, Ban Công tác Mặt trận ấp đã phối hợp cùng Tổ trưởng NDTQ tổ chức họp để phát động người dân thực hiện kế hoạch làm đường và mở rộng bề ngang từ 0,5 mét thành 01 mét, lề lộ mỗi bên là 05 mét. Có 16 hộ dân của tổ và 12 hộ dân có đất canh tác đi trên con đường cùng nhau đóng góp số tiền 20.600.000đ và 38 ngày công lao động để làm lộ. Trong đó, nổi bật có hộ ông Lê Văn Trưởng hiến 120m2 đất. Nhờ vào sự đồng sức đồng lòng của người dân, con đường được khởi công xây dựng và hoàn thành vào cuối tháng 3/2022 đã phục vụ cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa cho người dân khu vực này dễ dàng hơn.

Ảnh: Đường nông thôn tổ Nhân dân tự quản số 5 ấp Phú Hòa

Bằng việc tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, mỗi người dân xã Châu Hòa đã và đang từng ngày ra sức đóng góp vào công cuộc chung của xã, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào thành công xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu./.

Tác giả: 

Tuyết Nga - UBMTTQVN xã Châu Hòa