Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 06:12

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Các tổ chức tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng địa phương phòng, chống Covid-19

Tỉnh Bến Tre hiện có 09 tôn giáo gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành (14 hệ phái), Cao đài (06 hệ phái), Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, Tứ ân hiếu nghĩa, Bửu Sơn Kỳ hương và Minh Sư đạo. Ngoài ra, có 01 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành: 01 Trường trung cấp Phật học và 02 trụ sở Trung ương Đạo là Hội thánh Cao đài Ban chỉnh Đạo và Hội Thánh Cao đài Tiên Thiên.

Trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong những năm qua, hoạt động tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo diễn ra bình thường, ổn định, chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo đều nêu gương chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, thực hiện đúng Hiến chương, nội quy, quy chế hành đạo của Giáo hội. Ngoài chăm lo việc đạo, các nhà tu hành, chức sắc, chức việc tôn giáo đã vận động tín đồ hưởng ứng, tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phong trào hành động cách mạng tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng. Vận động Nhân dân, đồng bào có đạo giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ vững mối quan hệ gắn kết giữa lương và giáo, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trên lĩnh vực từ thiện, an sinh xã hội, vừa qua ngày 12/7/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi vận động nông sản để tặng người dân, lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly, phong tỏa trong và ngoài tỉnh. Ngay sau khi gửi văn bản kêu gọi vận động đã có các tổ chức và cá nhân đến ủng hộ 20 triệu đồng để mua nông sản (Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo tỉnh Bến Tre: 10 triệu đồng; ông Nguyễn Thanh Dũng - Trưởng ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Bến Tre 10 triệu đồng).

998a7d7584da708429cb

Ông Nguyễn Thanh Dũng – Trưởng ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Bến Tre ủng hộ 10 triệu đồng mua nông sản

Trước đó, ngày 07/6/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo tỉnh Bến Tre đã ủng hộ số tiền 43 triệu đồng; Linh mục Khổng Đức Ý - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh - Hạt trưởng Hạt Bình Đại - Chánh sở Nhà thờ Thành Triệu ủng hộ 40 triệu đồng.

IMG_8766

Giáo hữu Hương Được – Phó Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo tỉnh Bến Tre trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Đây là việc làm hết sức cao đẹp và kịp thời nhằm giúp cho người dân các khu vực cách ly, phong tỏa giảm bớt khó khăn và vững thêm niềm tin trong cuộc sống./.

Tác giả: 

Công Vĩnh