Chủ nhật, 10 Tháng 12, 2023 - 22:58

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Bình Khánh xây dựng thành công xã nông thôn mới

Với quyết tâm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2021. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới bằng nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo để hoàn thành mục tiêu đề ra. Ngày 31/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam ký Quyết định số 3133/QĐ-UBND về việc công nhận xã Bình Khánh đạt chuẩn xã nông thôn mới nhân kỷ niệm 62 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi 17/01/1960-17/01/2022.

Cắt băng khánh thành cầu giao thông nông thôn.

Là xã có điểm xuất phát thấp, kinh tế chủ yếu của người dân là sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất còn tự phát, nhỏ lẻ,… qua triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của xã từng bước thay đổi. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi có sự chuyển dịch đúng hướng, giao thông nông thôn cơ bản hoàn chỉnh, giáo dục, văn hóa, y tế được quan tâm đầu tư, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm.

Xã có 02 doanh nghiệp, HTX Nông nghiệp Bình Khánh Đông với 197 thành viên, 605 hộ sản xuất kinh doanh, có 199 cơ sở tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề như: Cơ sở đan lát, may gia công, đan ghế nhựa giả mây, hàn tiện,… giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động tại địa phương; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,1 triệu đồng/người/năm.

Để xây dựng thành công các tiêu chí xã nông thôn mới, lãnh đạo xã quan tâm thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, người dân đồng lòng góp công, góp sức, đóng góp kinh phí, hiến đất, hoa màu để xây dựng các công trình và thực hiện 16 phần việc hộ gia đình, từ đó làm cho phong trào phát triển rộng khắp và có hiệu quả. Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới huy động từ các nguồn lực hơn 220 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp hơn 44 tỉ đồng, chiếm gần 20% kinh phí. Bao gồm: Đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, ngày công, vật kiến trúc, hoa màu và các phần việc của hộ gia đình. Hiện nay, đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa và bê tông hóa. Theo quy hoạch, Đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện, có 09 tuyến, tổng chiều dài 17,12km, đã thực hiện 07/09 tuyến, với tổng chiều dài 9.450m đạt chuẩn theo quy định cấp A. Đường trục ấp và liên ấp: Thực hiện 8/11 tuyến với tổng chiều dài 7.290m/10.740m, đạt chuẩn cấp B. Đường ngõ xóm: Thực hiện đạt chuẩn 5.922m/10.980m, đạt chuẩn cấp C.

Đường cổng chính vào xã Nông thôn mới Bình Khánh

Xã có 04 đơn vị trường học: Mầm non Bình Khánh, Tiểu học Bình Khánh Đông, Tiểu học Bình Khánh Tây và Trung học cơ sở Bình Khánh. Các đơn vị trường được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Khu hành chính, nhà văn hóa xã , ấp đạt chuẩn theo quy định. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được người dân tham gia hưởng ứng tích cực, số người tham gia luyện tập thể dục thể thao năm sau cao hơn năm trước.

Bình Khánh cơ bản đạt được 19/19 tiêu chí như hiện nay là do sự đồng thuận của Nhân dân, tinh thần dân chủ được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực tế cho thấy, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phải thông tin cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Khi người dân đã tin tưởng, ủng hộ thì chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ sớm được hoàn thành.

Tác giả: 

Bảo Toàn