Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2024 - 12:00

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Bình Đại tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trong 2 ngày, 29 và 30/5/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Bình Đại tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bà Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Văn Măn, Bí thư Huyện ủy, ông Lê Văn Răng, Chủ tịch UBND huyện, cùng 157/157 đại biểu chính thức về dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQVN huyện tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, ngày càng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, sâu rộng trong nhân dân, từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác thông tin đến cơ sở, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong nhân dân được nâng lên, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQVN huyện phát động thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và đạt kết quả cao. Cuộc vận động Quỹ vì người nghèo đã vận động được 4,24 tỷ đồng hỗ trợ cho người nghèo. Phối hợp vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền trên 7,8 tỷ động. Phối hợp tổ chức 19 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn... Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay,  huyện đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đang hoàn tất hồ sơ đạt chuẩn nông thôn mới. Chất lượng các danh hiệu văn hoá nâng cao, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 95,38%. Tỷ lệ hộ nghèo huyện giảm còn 2,23%.

Ủy ban MTTQVN huyện Bình Đại nhiệm kỳ mới ra mắt và hạ quyết tâm

 Chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn không ngừng nâng lên. Có 20/20 xã, thị trấn đạt vững mạnh, trong đó, có 7 xã đạt vững mạnh xuất sắc, tăng 2 xã vững mạnh xuất sắc so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội đã tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2014-2019. Thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, gồm 5 chương trình, với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Măn đã ghi nhận kết quả đạt được của Ủy ban MTTQVN huyện trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu MTTQ các cấp tiếp tục chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ được giao, khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ, khắc phục khó khăn, vượt qua những thách thức để phấn đấu đạt nhiều kết quả cao hơn nữa. Trong đó, tập trung 5 chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024. Xây dựng hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở thật sự vững mạnh, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy, phát động phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của MTTQ tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy và Nghị quyết của Đại hội MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Măn tặng bức khánh chúc mừng Đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử 63 vị ủy viên  Uỷ ban MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ban Thường trực có 4 vị (01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch chuyên trách và 01 Phó Chủ tịch không chuyên trách), ông Cao Văn Bé Tư đắc cử chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã hiệp thương cử 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQVN cấp tỉnh. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 04 tập thể, 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tác giả: 

Diễm Thúy