Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 05:49

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường 8 đối thoại trực tiếp với Nhân dân năm 2022

Thực hiện Quyết định số 2242-QĐ/TU ngày 03/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Ban hành quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp đối thoại với Nhân dân” và Quyết định số 2243-QĐ/TU ngày 03/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc ban hành quy định về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu và xử lý các ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân”. Nhằm để toàn thể Nhân dân nói chung và các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong thời gian qua hiểu rõ về việc quản lý F0, F1 trên địa bàn và thực hiện việc giải quyết các chế độ chính sách của Nhà nước, nhằm hỗ trợ các thành phần trên giảm bớt những khó khăn trong thời gian qua vươn lên trong cuộc sống.

z3399812950714_ce3d77cc86ede2ba121614e648f8f19a

Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Đảng ủy Phường 8 tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường năm 2022, tập trung các nội dung: “Góp ý về việc thực hiện quản lý F0, F1 trên địa bàn và giải quyết các chế độ chính sách hỗ trợ trong trong thời gian qua, trong đó quan tâm công tác điều hành chỉ đạo của Ban chỉ đạo phường, sự phối hợp của các ngành có liên quan; những khó khăn, bất cập trong thời gian qua đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp khả thi đối với công tác phòng chống dịch trong thời gian tới”.

Tại hội nghị, đã nhận được 04 ý kiến góp ý của các hộ dân thắc mắc về việc giải quyết chế độ cho người lao động tự do ảnh hưởng do dịch, các đối tượng là F0, F1 trên địa bàn. Các ý kiến của các hộ dân đã được Thường trực UBND phường giải trình thỏa đáng.

 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy chia sẻ những khó khăn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương thời gian qua, mong người dân hiểu, thông cảm. Đồng thời đồng chí chỉ đạo UBND, các ngành, đoàn thể phường và khu phố tiếp tục tuyên truyền đến người dân phòng chống dịch bệnh Covid-19, vận động Nhân dân tiếp tục tiêm vaccin mũi 3, 4; tiếp tục xem xét giải quyết các hồ sơ chế độ chính sách cho các đối tượng F0, F1 ở các đợt sau./.

Tác giả: 

Chủ tịch UBND phường 8