Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 05:54

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Bến Tre: Phổ biến, quán triệt Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong tình hình mới

Chiều ngày 20/3/2023, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Ông Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Dương Văn Thắng, Giám đốc BHXH tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh chủ trì hội nghị.

https://bentre.baohiemxahoi.gov.vn:4545/pic/news/Nam2023/thang3/z4197241576562_28c69ad133614eb23083780ecf91d412_20230320050729PM.jpg

Ông Cao Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tỉnh; đại diện thường trực Đảng ủy và Trưởng Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách tỉnh; cán bộ ngành BHXH tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tham dự tại 166 điểm cầu cấp huyện, cấp xã có gần 4.300 đại biểu đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND cấp huyện; Ban Tuyên giáo, BHXH các huyện, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện; đại diện các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; đại diện thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND 157 xã, phường, thị trấn; cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy và thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã; Bí thư chi bộ, trưởng ấp, khu phố.

Đồng chí Cao Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Chỉ thị, quan điểm chỉ đạo, tầm quan trọng trong thống nhất nhận thức vai trò trụ cột an sinh của chính sách BHXH, BHYT; vai trò của các ngành chức năng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của chính sách BHXH, BHYT. Đồng chí nhấn mạnh: “BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, liên quan đến quyền lợi, sức khỏe, bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống trọn đời của người tham gia, góp phần thực hiện công bằng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu của Chỉ thị là góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Đồng Khởi giàu đẹp, văn minh, an sinh, hạnh phúc.  

https://bentre.baohiemxahoi.gov.vn:4545/pic/news/Nam2023/thang3/z4197241820199_96fb1403ec6d5e55633538b266547158_20230320050731PM.jpg

Giám đốc BHXH tỉnh truyền thông chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong tình hình mới

Tại hội nghị, Giám đốc BHXH Dương Văn Thắng đã cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị của Tỉnh ủy đối với thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay.

Thông qua việc đánh giá thực tiễn, nhận diện các yếu tố tác động đến việc thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn, Giám đốc BHXH tỉnh tập trung phân tích các nội dung trọng tâm về sự cần thiết ban hành của Chỉ thị; quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; thống nhất nhận thức về vai trò của BHXH, BHYT là hai chính sách quan trọng, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội; vai trò, trách nhiệm của các ngành chức năng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; vai trò gương mẫu “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” của đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động người thân tích cực tham gia, lan tỏa chính sách đến các tầng lớp nhân dân; gắn kết việc thực hiện phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với phong trào thi đua Đồng Khởi mới. Tất cả những nội dung được Giám đốc BHXH tỉnh khái quát, phân tích, chia sẻ tập trung thông qua trả lời 18 câu hỏi trọng tâm vì sao, như thế nào, làm thế nào, có làm được không, không làm thì có làm sao,…để truyền tải một cách cụ thể, sinh động đến đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

https://bentre.baohiemxahoi.gov.vn:4545/pic/news/Nam2023/thang3/z4197242032616_9d88744ecbdc3b60266e0127fa3049e9_20230320050733PM.jpg

Toàn cảnh hội nghị tại Điểm cầu của tỉnh

Với sự chuẩn bị công phu, tâm huyết trong từng nội dung của Giám đốc BHXH tỉnh; cùng với việc phân tích, làm rõ những quan điểm chỉ đạo cốt lõi của Chỉ thị, Giám đốc BHXH tỉnh phân tích, làm rõ những lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tính nhân văn, ưu việt của chính sách đối với đảm bảo an sinh xã hội, đời sống của người dân, nhất là đối với người lao động tự do, yếu thế trong xã hội. Sau khi phân tích, xác định các vấn đề đặt ra, Giám đốc BHXH tỉnh đã đề xuất đưa ra 09 nhóm giải pháp để các ngành chức năng, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp cùng chung tay, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị trong thời gian tới.

Tác giả: 

Tiến Huấn - Bảo hiểm xã hội tỉnh