Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2024 - 11:14

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Bến Tre: Lãnh đạo tỉnh đối thoại với cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Ngày 22/02/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức buổi đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp về “Công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo và thực hiện các công trình trọng điểm” tỉnh Bến Tre theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chủ trì buổi đối thoại tại điểm cầu tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Nguyễn Thị Bé Mười; tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội và trên 300 đại biểu là cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tại điểm cầu các huyện, thành phố.

Chủ trì buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; thông tin về 11 công trình trọng điểm của tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Hải Hà báo cáo tóm tắt kết quả công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi đối thoại, đại biểu kiến nghị liên quan đến các nội dung như: Công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về công tác Mặt trận; công tác tổ chức, cán bộ; chế độ chính sách; điều kiện hoạt động (kinh phí, trang thiết bị…) phương thức hoạt động; về lao động, việc làm; công tác phối hợp; nhất là về thực hiện công trình dự án cầu Rạch Miễu 2 và Đường gom đường vào Cầu Rạch Miễu 2…

Cán bộ MT phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại

Những ý kiến, kiến nghị của cán bộ Mặt trận các cấp, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan giải trình làm rõ một số nội dung và ghi nhận những ý kiến còn lại để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc phản ánh, kiến nghị về các bộ, ngành trung ương xem xét.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đức phát biểu giải trình tại buổi đối thoại

Với 10 ý kiến phát biểu, kiến nghị của cán bộ MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã, Ban công tác MT ấp, khu phố, 6 ý kiến giải trình; Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho rằng các ý kiến của đại biểu rất tâm huyết, sát thực tế, phản ánh đúng thực trạng về tổ chức và hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh nhà trong thời gian qua, những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, cũng như những khó khăn, vướng mắc cần được các cấp, các ngành xem xét giải quyết, đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng ghi nhận, cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng của quý đại biểu. Qua đó, lãnh đạo tỉnh sẽ đề ra những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu kết luận tại buổi đối thoại

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, sau buổi đối thoại, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến phát biểu của các cán bộ Mặt trận, phân nhóm vấn đề và gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, đề nghị giải trình những kiến nghị của cán bộ Mặt trận. Các ban đảng tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của đại biểu phát biểu tại buổi đối thoại theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm kịp thời. Các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp, thông tin hai chiều với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Mặt trận tỉnh nhà ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khảo sát, đánh giá toàn diện về tổ chức và hoạt động của công tác Mặt trận để kiến nghị cụ thể đến các bộ, ngành trung ương có liên quan thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng như đối với cấp ủy, chính quyền cùng cấp xem xét, giải quyết một cách thấu đáu kịp thời. Nghiên cứu các cơ chế, chính sách sát hợp với tình hình thực tế trong công tác MT về tổ chức, hoạt động, nắm dư luận xã hội, ý kiến của người dân, công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội… để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, cách làm hay, mô hình mới để động viên, khích lệ, nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả.

Hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh nhà đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI với quyết tâm rất cao để thực hiện đạt, vượt các mục tiêu đặt ra trong năm 2023 cũng như những năm tiếp theo. Vì vậy, phải phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, tạo đồng thuận trong các phong trào nhằm góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng tại địa phương, đặc biệt là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động, chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”. Hệ thống MTTQ Việt Nam và cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục gắn bó sâu sát và chặt chẽ hơn nữa với cơ sở, với Nhân dân, kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng, tình hình Nhân dân để tham mưu, kiến nghị kịp thời, đầy đủ đến cấp ủy, chính quyền nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao bảng kinh phí tượng trưng đến các tổ chức chính trị - xã hội

Tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy trao bảng tượng trưng số tiền 01 tỷ đồng trích từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh đến các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.                                                                              

Tác giả: 

Hồ Thu-Phạm Tuyết