Thứ năm, 29 Tháng 2, 2024 - 01:23

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Bến Tre: Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Sáng ngày 17/11/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung; các vị nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các nhiệm kỳ, đại biểu các ban ngành, đoàn thể tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung ôn lại truyền thống 93 năm qua của MTTQ Việt Nam, là việc làm ý nghĩa quan trọng, lòng tự hào, vinh dự tiếp nối và phát huy truyền thống Mặt trận trong suốt chặng đường 93 năm hình thành và phát triển. Đại đoàn kết toàn dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng, là truyền thống quý báu, là những bài học lớn có ý nghĩa chiến lược quyết định sự thành công của Cách mạng Việt Nam. Tại Bến Tre, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh luôn đi đầu trong tập hợp các tầng lớp Nhân dân, đồng bào lương - giáo một lòng, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng; nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động do MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phát động được Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, đem lại hiệu quả thiết thực. Tất cả đã góp phần tạo cho Bến Tre một diện mạo mới, với tinh thần “Đồng khởi mới”, khát vọng vươn lên, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu tại buổi họp mặt

Năm 2023, với quyết tâm cao MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong năm, các lĩnh vực công tác Mặt trận đều có sự chuyển biến tích cực. Nổi bật là kết quả tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân tích cực tham gia các công trình dự án trọng điểm của tỉnh; huy động các nguồn lực thực hiện an sinh xã hội, chủ động, tích cực phát động xây dựng 200 căn nhà tình nghĩa và 2.000 căn nhà Đại đoàn kết giai đoạn 2023-2025, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản xóa nhà tạm cho hộ GĐCS, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, công tác nắm dư luận xã hội, lắng nghe ý kiến, tham gia giải quyết những bức xúc, kiến nghị trong nhân dân được thực hiện có hiệu quả; qua đó MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Công tác phối hợp với các sở ngành có liên quan được tiến hành một cách đồng bộ, chặt chẽ.

Qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình nổi bật như: Phong trào “Thi đua, vận động nhà Nghĩa tình đồng đội” của Hội Cựu Chiến binh tỉnh; “Vận động tiết kiệm Nuôi heo đất mua BHXH tự nguyện của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh”; Mô hình “Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Cơ quan chuyển đổi số”; “Ươm mầm tài năng” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bến Tre; “Vận động Nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện việc chuyển đổi bóng đèn điện sang bóng đèn năng lượng mặt trời” của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành; sáng kiến “Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre của Ban Dân chủ - Pháp luật” Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, …; mỗi điển hình là một tấm gương, là một câu chuyện về hình ảnh người cán bộ Mặt trận thầm lặng, trực tiếp đến từng gia đình, gặp từng cá nhân để vận động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể là Dự án cầu Rạch Miễu 2, Khu công nghiệp Phú Thuận…

 Công tác chuẩn bị đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 theo Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư và Công văn số 3814-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tích cực triển khai thực hiện. Theo đó, tỉnh chọn MTTQ xã Thành An của huyện Mỏ Cày Bắc làm điểm tổ chức đại hội cấp xã sẽ diễn ra vào ngày 05/01/2024, MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc làm điểm tổ chức đại hội cấp huyện sẽ diễn ra vào giữa tháng 4/2024 để rút kinh nghiệm, Đại hội cấp tỉnh vào giữa tháng 8/2024. Hiện nay các đơn vị đã cơ bản chuẩn bị văn kiện, nhân sự theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh cho nhiệm kỳ mới đảm bảo yêu cầu, cơ cấu và chuẩn quy định.

Cả hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh nhà quyết tâm và ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết cấp ủy đề ra; thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Với niềm tin đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên, tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà hưởng ứng thực hiện hiệu quả đợt thi đua từ 18/11/2023 đến tháng 8/2024 để lập thành tích kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và hướng đến tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến gửi lời chúc mừng đến các thế hệ cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả tích cực mà MTTQ Việt Nam các cấp đã đạt được trong năm 2023. MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh từng bước khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của mình; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, khơi dậy được sức sáng tạo, phát huy nội lực của người dân, tăng cường đoàn kết, gắn bó từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

MTTQ Việt Nam các cấp tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát động, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương, đặc biệt là triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn được đổi mới, khang trang, đời sống người dân ngày càng được nâng cao; vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Các cuộc vận động MTTQ Việt Nam phát động được Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ như Cuộc vận động TDĐKXDĐSVH, Ngày “Vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân. Phát động và vận động đông đảo Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại nhân dân, đặc biệt là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện công tác giảm nghèo, đồng thuận trong thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, thực hiện Đề án sáp nhập xã, phường, thị trấn.

 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 bảo đảm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với Nhân dân và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

 Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội. Đặc biệt là tập trung vận động nguồn lực để xây dựng nhà ở cho hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp; tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam quán triệt, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; đặc biệt là phối hợp, tạo mọi điều kiện tốt nhất để MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 - 2029”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến trao bằng khen của Ùy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho đại diện 3 Ban CTMT tiêu biểu

Dịp này, Ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 18 mô hình, giải pháp tiêu biểu trong công tác Mặt trận năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen cho các mô hình, giải pháp tiêu biểu trong công tác Mặt trận năm 2023 

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các mô hình, giải pháp tiêu biểu

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại họp mặt 93 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023)

Tác giả: 

H.Thu