Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2024 - 11:06

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Bến Tre đẩy mạnh thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, tỉnh Bến Tre đã triển khai thực hiện quy chế này một cách khẩn trương, qua đó thu được nhiều kết quả bước đầu làm tiền đề để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.
 
Giám sát giải quyết các thủ tục hành chính ở Bến Tre (Nguồn: Báo Đồng Khởi).
 
Nhằm cụ thể hóa công tác công tác giám sát và phản biện xã hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện cụ thể theo từng năm.
 
Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bến Tre cũng tổ chức tập huấn về nội dung, hướng dẫn biện pháp phối hợp và quy trình tổ chức công tác giám sát, phản biện xã hội cho các tổ chức trong khối dân vận cấp huyện và cơ sở. Trên cơ sở đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện và cơ sở đã đề ra kế hoạch thực hiện công tác giám sát và tổ chức thực hiện đạt được những kết quả bước đầu.
 
Cụ thể, từ năm 2014 đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bến Tre đã thực hiện được 977 cuộc giám sát, trong đó, cấp tỉnh chủ trì được 32 cuộc, cấp huyện 181 cuộc và cấp xã là 764 cuộc.
 
Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực như: thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện Luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các quy định pháp luật đối với người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan; thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công.v.v…
 
Nhìn chung, công tác giám sát được cấp ủy quan tâm chỉ đạo kịp thời, chính quyền phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp ở Bến Tre đã thực hiện đúng quy trình và tạo được sự phối hợp thống nhất như nội dung giám sát, thành viên đoàn giám sát, đơn vị được giám sát, quyết định thành lập đoàn giám sát, tổ chức giám sát, thông báo kết quả thực hiện giám sát, đề xuất kiến nghị sau giám sát.
 
Trong các cuộc giám sát, các đơn vị được giám sát đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn đến giám sát, bên giám sát và bên được giám sát đã làm việc trao đổi dân chủ, thẳng thắn, chân tình. Qua giám sát, đã chỉ ra những mặt tốt, ưu điểm để phát huy, đồng thời cũng chỉ ra được những mặt còn hạn chế, góp nhiều ý kiến cho công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp tốt hơn.
 
Ông Lê Văn Gặp, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát và phản biện xã hội ở Bến Tre thời gian qua cũng còn những khó khăn, hạn chế. Cụ thể, công tác lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở còn chậm và hình thức, còn xem giám sát và phản biện xã hội chỉ làm mất thời gian của chủ thể và khách thể thực hiện. Việc nghiên cứu, cụ thể hóa để triển khai thực hiện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn lúng túng, chưa tổ chức giám sát cá nhân, chưa chủ động đăng ký các nội dung phản biện.
 
Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội ở một số địa phương còn chưa đồng bộ, kinh phí cho việc giám sát còn hạn hẹp. Việc theo dõi giải quyết khắc phục những vấn đề được phản ánh, kiến nghị sau giám sát và phản biện chưa được quan tâm thấu đáo, còn có những nơi, những lúc bỏ ngỏ.
Theo ông Lê Văn Gặp, nguyên nhân chủ yếu là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chưa sâu sát, phối hợp thiếu đồng bộ. Đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể thực hiện công tác này còn hạn chế, nhất là về bản lĩnh, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Mặt khác, việc hướng dẫn thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội quy định tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa có, do vậy hiệu quả công tác nói trên chưa cao, chưa làm cho công cụ giám sát và phản biện thật sự có giá trị trong quá trình xây dựng và thực hiện các chủ trương chính sách nên chưa đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân.
 
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội trong năm 2016 và những năm tiếp theo, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành có liên quan cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong các cơ quan, đoàn thể, nhân dân…
 
Đồng thời, tạo điều kiện về kinh phí cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân được giám sát và đặt vấn đề phản biện phải thực hiện nghiêm túc các nội dung khi được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội thông báo giám sát. cùng với đó thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin các ý kiến đóng góp, các phản ánh của đoàn giám sát.
 
Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cần quan tâm hơn nữa trong việc nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ mặt trận, đoàn thể, tiếp tục tổ chức tập huấn về nội dung, quy trình, kỹ năng, các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước để thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội có hiệu quả cao hơn nữa.
 
Cùng với đó, nội dung giám sát cần tập trung vào những hoạt động như triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; việc thực thi các chủ trương chính sách, đè án, chương trình cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã được triển khai; những nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, những vấn đề người dân đang bức xúc quan tâm.

Tác giả: 

Theo Dancongsan.vn