Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 10:22

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Bảng so sánh giữa Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII với dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX (lấy ý kiến đóng góp)