Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2024 - 12:05

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Bảng so sánh giữa Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII với dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX (lấy ý kiến đóng góp)