Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 20:03

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khảo sát công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 07 tháng 6 năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành khảo sát công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm và Ba Tri.

Đoàn khảo sát do đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, tham gia cùng đoàn có đại diện Văn phòng và các Ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đoàn tiến hành khảo sát hoạt động của 02 Ban công tác Mặt trận (Ban Công tác Mặt trận ấp Phú Thứ Trong, xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm; Ban công tác Mặt trận ấp Hòa Bình, xã Phú Mỹ, huyện Ba Tri), Ủy ban MTTQ Việt Nam của 06 xã (Thuận Điền, Lương Phú, Phước Long của huyện Giồng Trôm; Phú Mỹ, Phú Chánh, Phú Thạnh của huyện Ba Tri) và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm, Ba Tri.

Bà Nguyễn Thị Mai Rý-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết luận buổi khảo sát tại huyện Giồng Trôm

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm các Ban công tác Mặt trận có bám vào quy chế hoạt động và 05 nhiệm vụ của Ban theo Hướng dẫn số 52/HD-MTTW ngày 7/9/2016 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác Mặt trận theo Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đạt yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, trong hoạt động vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc và hạn chế như: lượng văn bản nhiều gặp khó khăn trong xử lý và chuyển tải đến các thành phần có liên quan; cơ sở vật chất của đa số MTTQ Việt Nam cấp xã còn hạn chế (chưa có hệ thống iofice; máy tính cũ thường xuyên bị hỏng); kinh phí hoạt động thấp; chưa có chế độ chính sách cho thành viên Ban công tác Mặt trận ấp; kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Ban công tác Mặt trận có nơi chưa đúng theo quy định (còn hỗ trợ mức cũ là 1,5 triệu/tháng chưa tiết kiệm 10%), cán bộ làm công tác Mặt trận cấp xã trẻ thiếu kinh nghiệm trong công tác; còn lúng túng trong công tác phản biện xã hội…

Qua khảo sát, Ban công tác Mặt trận ấp kiến nghị đến lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền quan tâm đến chính sách cho thành viên Ban công tác Mặt trận như: bảo hiểm y tế và hỗ trợ phụ cấp cho chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi và Chữ thập đỏ.

      Bà Đặng Thị Phượng-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết luận buổi khảo sát tại huyện Ba Tri

Thay mặt Đoàn khảo sát, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh định hướng một số hoạt động và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã nhanh chóng tổ chức lại các hoạt động sau dịch Covid-19; quan tâm phát huy các thế mạnh của xã, huyện, nhất là các mô hình mới về công tác giảm nghèo; thường xuyên bám sát hướng dẫn công tác thi đua của từng cấp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17/10/2020 của Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, chọn tập thể, cá nhân điển hình để thực hiện giảm nghèo bền vững và vận động tạo đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới để vượt qua điển hình, nhân rộng trong toàn xã, toàn huyện; nghiên cứu tổ chức các hoạt động Ngày Hội văn hóa xứ dừa nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu thật ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân tham gia; quan tâm đặt hàng phản biện các dự thảo nghị quyết, kế hoạch, chương trình với cấp ủy và chính quyền cùng cấp; Ban hành quy chế hoạt động của Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố và tiêu chí thi đua đúng hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh….

Tác giả: 

Phan Lê