Thứ năm, 30 Tháng 11, 2023 - 05:45

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 2)

Thực hiện Thông tri số 12/TTr-MTTW-BTT, ngày 18/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch số 196/KH-MTTQ-BTT ngày 19/03/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre về tổ chức đoàn giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 07/4/2021, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre do bà Đặng Thị Phượng - Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác bầu cử (đợt 2) đối với Ủy ban bầu cử của 18 đơn vị trên 9 huyện, thành phố trong tỉnh gồm: Ủy ban bầu cử các xã Tiên Thủy, An Hiệp (huyện Châu Thành); Thạnh Phước, Châu Hưng (huyện Bình Đại); Hưng Khánh Trung A, Tân Phú Tây (huyện Mỏ Cày Bắc); Tân Phong, Thạnh Hải (huyện Thạnh Phú); An Thủy, An Bình Tây (huyện Ba Tri); Phú Phụng, Hòa Nghĩa (huyện Chợ Lách); Hương Mỹ, Cẩm Sơn (huyện Mỏ Cày Nam); Thuận Điền, Phước Long (huyện Giồng Trôm); Sơn Đông, Phường 6 (thành phố Bến Tre).

Tham gia cùng đoàn có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan MTTQ tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật và cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban bầu cử xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre

Trong đợt này, Đoàn giám sát các nội dung: Việc ban hành các văn bản liên quan đến công tác bầu cử; việc giới thiệu người ứng cử và nộp hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu ứng cử; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử; việc lập và niêm yết danh sách cử tri; việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; việc tuyên truyền vận động bầu cử; công tác tuyên truyền về bầu cử tại địa phương.

Nhìn chung, Ủy ban bầu cử của đa số các xã chủ động thực hiện công tác bầu cử, thành lập các tổ chức bầu cử đúng luật định, các quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đúng hướng dẫn của Mặt trận Trung ương; hồ sơ của người ứng cử rõ ràng, đầy đủ; công bố và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng đúng thời gian quy định, công tác đảm bảo an toàn về an ninh trật tự được chuẩn bị chu đáo, các Ủy ban bầu cử đều quan tâm đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho ngày bầu cử; công tác tuyên truyền về bầu cử được thực hiện thường xuyên, liên tục… Đến nay, Ủy ban bầu cử các xã tiến hành tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử để vận động bầu cử. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử thiếu thành phần là cử tri, một số cử tri thiếu ngày tháng năm sinh, một vài cử tri sinh tháng 6, tháng 10 năm 2003 vẫn được lập danh sách; có 2 đơn vị sau ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử phải xử lý trường hợp bất khả kháng do người ứng cử có đơn xin rút không tham gia ứng cử (xã Tiên Thủy huyện Châu Thành; xã Hương Mỹ huyện Mỏ Cày Nam). Đến thời điểm giám sát, Ủy ban bầu cử của các xã không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử …Qua giám sát, Đoàn giám sát hướng dẫn và nhắc nhở chấn chỉnh các nội dung sai sót.

 

Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban bầu cử Phường 6, thành phố Bến Tre

Kết luận tại các buổi giám sát, bà Đặng Thị Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn giám sát kiến nghị đến Ủy ban bầu cử các xã, phường cần chấn chỉnh sai sót trong các văn bản mà đoàn giám sát chỉ ra, đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác bầu cử từ nay đến ngày bầu cử; kịp thời nắm bắt và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định, tiếp tục nắm tình hình dư luận xã hội trong Nhân dân; phối hợp thực hiện tốt công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo công tác an toàn về an ninh trật tự tại các điểm niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử cũng như an toàn cho ngày bầu cử; thường xuyên cập nhật thông tin về yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra bầu cử./.

Tác giả: 

Phan Lê