Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 22:31

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phối hợp giai đoạn 2015 - 2020

Ngày 29/10/2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu cấp tỉnh và 9 huyện, thành phố. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Bia, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Trúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đ/c Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp đã tạo được sự đồng thuận của người dân, nhất là các công trình dự án của tỉnh; người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương như tham gia xây dựng nông thôn mới, “Đồng Khởi mới”, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Công tác dân vận đã tác động tới kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân hạn chế, đồng thời đề xuất nội dung và nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác dân vận, giai đoạn 2021 - 2025 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các lực lượng vũ trang giai đoạn 2015-2020 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, có nhiều cách làm mới, sáng tạo, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự là cầu nối giữa ý đảng và lòng dân. Nhận thức của các cơ quan nhà nước về công tác dân vận được nâng lên, phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân, tạo được sự đồng thuận xã hội, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.

Về chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, đồng chí lưu ý các nội dung sau: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, và lực lượng vũ trang về ý nghĩa, vai trò công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền. (2) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác dân vận. (3) Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội. (4) Đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trong các cơ quan nhà nước, nhất là tập trung xây dựng mô hình dân vận khéo gắn với Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (5) Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về công tác dân vận, nhất là cán bộ thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân. Đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát các cơ quan chính quyền, lực lượng vũ trang.

Dịp này Ban Dân vận Trung ương quyết định tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận cho 03 đồng chí có nhiều thành tích đóng góp cho công tác dân vận tỉnh nhà.

Tác giả: 

Thanh Tùng