Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2024 - 11:07

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh Bến Tre tổ chức lớp bồi dưỡng giáo lý hạnh đường cho chức sắc, chức việc năm 2023

Sáng ngày 21/4/2023, Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh Bến Tre tổ chức lớp giáo lý hạnh đường cho hơn 250 vị học viên là chức sắc, chức việc. Đến dự có ông Nguyễn Hồng Quân- Trưởng ban Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ; ông Dương Duy Khoa-Ủy viên thường trực, Trưởng ban phong trào-Uỷ ban MTTQVN tỉnh; Thượng tá Trịnh Hữu Tính, Trưởng ban Dân quân Tự vệ; Giáo sư Ngọc Gắt Thanh  - Trưởng ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Bến Tre

Ông Nguyễn Hồng Quân -  Trưởng ban Ban Tôn giáo– Sở  Nội vụ tặng hoa chúc mừng Ban Đại diện Cao đài Tây Ninh khai giảng khóa học

Trong thời gian từ ngày 21/4 đến 29/6/2023 (chia thành 05 lớp), các học viên sẽ được học về giáo lý, lễ nghi và hành chính đạo, qua đó hiểu sâu sắc hơn về Tân luật, Pháp chánh truyền, ý nghĩa thâm sâu của giáo lý đại đạo.

Các vị chức sắc còn được trang bị kiến thức thống nhất về nghi lễ của đạo từ Trung ương Tòa thánh đến họ đạo cơ sở, hiểu rõ hơn về chức trách của người hành đạo phải có hạnh đức và tác phong gương mẫu, hành sự quang minh, rõ ràng theo Hiến chương và quy chế của đạo. Ngoài ra, báo cáo viên các Sở, ban, ngành tỉnh giới thiệu chuyên đề như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...

Chức sắc, chức việc các Họ đạo Cao đài Tây Ninh tham dự khóa học

Qua lớp tập huấn nhằm giúp các chức sắc, chức việc các tôn giáo cùng tham gia thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương để làm cơ sở cho việc tuyên truyền, vận động tín đồ trong các tôn giáo nói riêng và nhân dân nơi cư trú tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; góp phần phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội, cũng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Tác giả: 

Công Vĩnh