Chủ nhật, 26 Tháng 5, 2024 - 11:41

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh Bến Tre chia sẻ những khó khăn cho bà con nghèo

Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh Bến Tre trong thời gian qua cùng với chính quyền các cấp không chỉ thực hiện tuyên truyền vận động các chức sắc, tín đồ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; đồng thời còn tích cực tham gia hưởng ứng có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Nhằm chia sẻ cho bà con nghèo, người bán vé số gặp khó khăn bị ảnh hưởng trong đợt hạn mặn và dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre.

Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2020 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Hưng phối hợp với Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh Bến Tre phát 50 phần quà cho bà con nghèo, người bán vé số gặp khó khăn trên địa bàn xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre mỗi phần trị giá 250.000 đồng (bao gồm 10 kg gạo và 100.000 đồng), với tổng số tiền là 12.500.000 đồng.

Trong tình hình hiện nay nước mặn, hạn hán đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống của người dân, Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh Bến Tre cùng với chính quyền địa phương mong bà con cùng đồng lòng cố gắng vượt qua những khó khăn trong thời điểm này để trở lại cuộc sống bình thường, góp phần cùng địa phương thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2020 ./.

Tác giả: 

Ngọc Sĩ