Thứ năm, 30 Tháng 11, 2023 - 04:10

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Ba Tri tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thống nhất nhân sự ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 17/3/2021 tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến dự có ông Bùi Thành Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại diện Ủy ban nhân dân, Ủy ban Bầu cử huyện, cùng 20/21 tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ huyện, Ban Thường trực và cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo tình hình kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả như sau:

+ Có 48/48 cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu người ứng cử, có 60/61 người được giới thiệu ứng cử, thiếu 01 người so với hiệp thương lần thứ nhất (do 01 cơ quan giới thiệu thiếu 01 người là VP HĐND-UBND huyện), trong đó, khối Đảng: 11 người, chiếm 18,33%; khối Nhà nước: 12 người, chiếm 20%, khối MTTQ-ĐT: 09 người, chiếm 12%; khối cơ quan tư pháp: 02 người, chiếm 38,33%; khối QP-AN: 02 người, chiếm 3,33%; khối xã: 14 người, chiếm 23,33% khối tổ chức chính trị - xã hội: 01 người, chiếm 1,66%; Đơn vị sự nghiệp 03 người, chiếm 5%; khối Doanh nghiệp + Nông dân tiêu biểu: 04 người, chiếm 6,66%; khối Tôn giáo: 03 người, chiếm 5%, trong đó Nữ 23 người, đạt 38,3%; trẻ 20 người, đạt 33,3%; Người ngoài đảng 06 người, đạt 10%; Tái cử 20 người, đạt 33,3%. Sau khi thảo luận cho ý kiến biểu quyết có 20/20 tổ chức thành viên có mặt (đạt 100%) điều biểu quyết thống nhất 60/60 người đủ điều kiện lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú đối với 60 người ứng cử theo quy định./.

Tác giả: 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri