Thứ năm, 30 Tháng 11, 2023 - 05:57

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Ba Tri tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 16 tháng 4 năm 2021, BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến dự có ông Bùi Thành Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Bầu cử huyện, cùng 20/21 tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ huyện, Ban Thường trực và cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trự Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của những người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 để đại biểu Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả như sau:

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đại biểu thống nhất thoả thuận lập danh sách chính thức đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 là 56 người: Khối Đảng: 10 đại biểu, đạt tỷ lệ : 17,85 %; Khối Nhà nước: 10 đại biểu, đạt tỷ lệ : 17,85 %; Khối MTTQ và các đoàn thể: 8 đại biểu, đạt tỷ lệ : 14,26 %; Khối các cơ quan Tư pháp: 02 đại biểu, đạt tỷ lệ : 3,57 %; Khối an ninh - quốc phòng: 02 đại biểu, đạt tỷ lệ : 3,57 %; Khối xã, thị trấn: 14 đại biểu, đạt tỷ lệ : 25 %; Khối tổ chức chính trị- xã hội- Nghề nghiệp: 01 đại biểu, đạt 1,78 %; Khối đơn vị sự nghiệp: 03 đại biểu, đạt tỷ lệ : 5,35 %; Khối doanh nghiệp + nông dân tiêu biểu: 03 đại biểu, đạt tỷ lệ : 5,35 %; Khối Tôn giáo: 03 đại biểu, đạt tỷ lệ : 5,35 %. Trong đó,  Nữ có 22 đại biểu, đạt tỷ lệ : 39,28 %; Trẻ tuổi dưới 40 tuổi có 18 đại biểu, đạt tỷ lệ: 32,14 %; Ngoài Đảng có 05 đại biểu, đạt tỷ lệ: 8,92 %; Tái cử có 18 đại biểu, đạt tỷ lệ 45%. 

Sau khi thảo luận cho ý kiến biểu quyết có 20/20 tổ chức thành viên có mặt (đạt 100%) biểu quyết thống nhất 56/56 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả: 

Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri