Thông báo lỗi

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated trong include_once() (dòng 3542 của C:\inetpub\wwwroot\mttq.bentre.gov.vn\includes\bootstrap.inc).
Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2024 - 09:54

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hệ thống văn bản

STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
41 200/KH-MTTQ-BTT 18/10/2017 Kế hoạch tổ chức vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2017 PDF icon 10202017144354.pdf
42 2646/CTrPH-UBND-UBMTTQVN 14/06/2017 Chương trình phối hợp Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT-CP-ĐCTUBTWMTTQVN về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh PDF icon 06192017145916.pdf
43 2647/CTrPH-UBND-UBMTTQVN 14/06/2017 Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2017- 2020 PDF icon 06192017145821.pdf
44 67/HD-MTTQ-BTT 31/05/2017 Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” Microsoft Office document icon hd_ttruyen_nam_huu_nghi_vn_cpc_2017.doc
45 63 /HD-MTTQ-BTT 26/05/2017 Hướng dẫn về việc tuyên truyền kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong hai năm 2017-2018 Microsoft Office document icon hd_ttruyen_ky_niem_nam_tron_2017_2018.doc
46 64/HD-MTTQ-BTT 30/05/2017 Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới Microsoft Office document icon hd_tt_ve_an_toan_thuc_pham.doc
47 68 /HD-MTTQ-BTT 31/05/2017 Hướng dẫn tuyên truyền sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết số 04 – NQ/TW Microsoft Office document icon hd_tt_sk_1_nam_th_chi_thi_05_gan_tw4.doc
48 65 /HD-MTTQ-BTT 30/05/2017 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) Microsoft Office document icon hd_tt_ngay_tbls_27.7.doc
49 66/HD-MTTQ-BTT 31/05/2017 Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới Microsoft Office document icon hd_tt_chi_thi_07_ve_thong_tin_co_so.doc
50 62 /HD-MTTQ-BTT 26/05/2017 Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” Microsoft Office document icon hd_nam_huu_nghi_vn_lao_2017.doc
51 219/QĐ-MTTQ-BTT 22/05/2017 QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Ban Biên tập trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre PDF icon 219qd-mttq-btt.pdf
52 172 / KH-MTTQ-BTT 08/05/2017 Kế hoạch phối hợp thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" Giai đoạn 2017 - 2020 Microsoft Office document icon kh_trien_khai_cvd_tddkxdntm_chinh_thuc.doc
53 174 /KH-MTTQ-BTT 09/05/2017 Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Microsoft Office document icon kh_27_thang_7_nam_2017_chinh_thuc.doc
54 133/KH-MTTQ-BTT 17/11/2016 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Giai đoạn 2016-2020 Microsoft Office document icon Kế hoạch 133/KH-MTTQ-BTT
55 13 /CTr-MTTQ-BTT 15/02/2017 Chương trình công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017. Microsoft Office document icon CT-13 /CTr-MTTQ-BTT
56 46/HD-MTTQ-BTT 08/12/2016 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Microsoft Office document icon HD-46/HD-MTTQ-BTT
57 50/HD-MTTQ-BTT 14/03/2017 Hướng dẫn thực hiện công tác dân tộc năm 2017 Microsoft Office document icon HD-50/HD-MTTQ-BTT
58 51/HD-MTTQ-BTT 14/03/2017 Hướng dẫn công tác tôn giáo năm 2017 Microsoft Office document icon HD-51/HD-MTTQ-BTT
59 48 /HD-MTTQ-BTT 13/01/2017 Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” Microsoft Office document icon Hướng dẫn 48 /HD-MTTQ-BTT
60 47 /HD-MTTQ-BTT 12/01/2017 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ kỷ niệm năm 2017 Microsoft Office document icon HD-47/HD-MTTQ-BTT

Trang