Thông báo lỗi

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated trong include_once() (dòng 3542 của C:\inetpub\wwwroot\mttq.bentre.gov.vn\includes\bootstrap.inc).
Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 21:02

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hệ thống văn bản

STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
21 295/KH-MTTQ-BTT 10/10/2018 Kế hoạch phối hợp tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Microsoft Office document icon ke_hoach_tuyen_tuyen_dai_hoi_mttqvn.doc
22 296/KH-MTTQ-BTT 12/10/2018 Kế hoạch hướng dẫn kiểm tra chấm điểm giao ước thi đua công tác Mặt trận năm 2018 Tập tin ke_hoach_kiem_tra_gutd_nam_2018.docx
23 293/KH-MTTQ-BTT 02/10/2018 Microsoft Office document icon kh_van_dong_quy_vnn_2018.doc
24 287/KH-MTTQ-BTT 19/09/2018 Kế hoạch phối hợp thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020. Microsoft Office document icon kh_thuc_hien_de_an_1703.doc
25 285/KH-MTTQ-BTT 18/09/2018 Kế hoạch phối hợp tổ chức tọa đàm bàn giải pháp vận động Nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Microsoft Office document icon kh_toa_dam_ntm_xa_2018.doc
26 284/KH-MTTQ-BTT 13/09/2018 Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Đề án tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Microsoft Office document icon Kế hoạch
27 98/HD-MTTQ-BTT 22/08/2018 Hướng dẫn phối hợp tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Microsoft Office document icon huong_dan_ngay_hoi_dai_doan_ket.doc
28 273/KH-MTTQ-BTT 20/07/2018 Kế hoạch phối hợp chỉ đạo điểm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri Nhiệm kỳ 2019 - 2024 Microsoft Office document icon mttq_huyen_ba_tri.doc
29 01/LCĐ 17/08/2018 Lịch công tác chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Microsoft Office document icon lich_chi_doa_dai_hoi.doc
30 280/KH-MTTQ 17/08/2018 Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) Microsoft Office document icon kh_dai_hoi_mttqvn_tinh.doc
31 97/HD-MTTQ-BTT 13/08/2018 Hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Microsoft Office document icon dang_van_ban_huong_dan.doc
32 233/KH-MTTQ-BTT 30/03/2018 Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Microsoft Office document icon ke_hoach_dai_hoi_mttqvn_cac_cap_nk_2019-2024.doc
33 78/HD-MTTQ-BTT 21/02/2018 Hướng dẫn Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018 Microsoft Office document icon huong_dan_cong_tac_tuyen_giao_nam_2018.doc
34 75/HD-MTTQ-BTT 18/01/2018 Căn cứ nội dung Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU ngày 12/12/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh hướng dẫn học tập nội dung chuyên đề như sau: Microsoft Office document icon hd_hoc_tap_chuyen_de_tthcm_2018.doc
35 81/HD-MTTQ-BTT 15/03/2018 Căn cứ nội dung hướng dẫn số 106/HD-MTTW-BTT ngày 21/02/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng hướng dẫn thực hiện trong hệ thống Mặt trận cụ thể như sau: Microsoft Office document icon hd_doi_ngoai_nhan_dan_va_nguoi_vn_o_nuoc_ngoai.doc
36 87/HD-MTTQ-BTT 23/03/2018 Đánh giá kết quả và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
37 86/HD-MTTQ-BTT 23/03/2018 Triển khai xây dựng mô hình điểm về “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Microsoft Office document icon huong_dan_xd_mo_hinh_diem.doc
38 84/HD-MTTQ-BTT 19/03/2018 Hướng dẫn công tác Phong trào năm 2018 Microsoft Office document icon hd_cong_tac_phong_trao.doc
39 5385/ KH-UBND 22/11/2017 KẾ HOẠCH triển khai đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bến Tre PDF icon 12022017124734.pdf
40 3868/STC-NS 25/09/2017 V/v hướng dẫn thực hiện kinh phí chi hoạt động thường xuyên cấp xã, ấp, KP quy định tại NQ số 26/2016/NQ-HĐND PDF icon 2.pdf

Trang