Thứ năm, 30 Tháng 11, 2023 - 04:05

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Ý kiến người dân

Thừa Đức được thiên nhiên ưu đãi có đất giồng cát, đặc biệt ấp Thừa Lợi (Cồn Nghêu) đất cồn chiếm diện tích rất lớn so với toàn xã, người dân ở đây trồng dưa hấu là chủ yếu, đầu năm 2020 từ học hỏi kinh nghiệm trên đài, hộ anh Lê Văn Vũ Phương mạnh...
Bảng so sánh giữa Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII với dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX
Vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2018 xã Sơn Đông tổ chức buổi họp dân để lấy ý kiến xin xả nước thải sau khi đã xử lý ra nguồn nước kênh sông Mã của cơ sở Thạch dừa Trung Nhạc do ông Mã Hồng Bin (Quốc Tịch Trung Quốc) làm Giám Đốc. Nguyên nhân là...
Đăng kí nhận Ý kiến người dân