Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 22:41

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Tài liệu tuyên truyền

Luật có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua từ ngày 23 tháng 11 năm 2017
Luật có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua từ ngày 21 tháng 11 năm 2017.
Luật có hiệu lực thi hành từ 15 tháng 01 năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua từ ngày 20 tháng 11 năm 2017
Luật có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua từ ngày 15 tháng 11 năm 2017
Tết đến, Xuân về…đâu đâu cũng thấy không khí rộn ràng, mọi người tất bật dọn dẹp, tân trang nhà cửa, chưng bông hoa đón chào năm mới, bỏ qua mọi quá khứ lo âu, phiền muộn, hy vọng, mơ ước vào một năm làm ăn sung túc, kinh tế phát triển, những người...
Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lịch sử truyền thống, văn hóa trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

Trang

Đăng kí nhận Tài liệu tuyên truyền