Thứ bảy, 23 Tháng 9, 2023 - 07:52

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Tài liệu tuyên truyền

Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lịch sử truyền thống, văn hóa trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.
Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn cờ bạc diễn biến phức tạp, lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Thời gian tới, theo quy luật vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu...
Căn cứ nội dung Công văn số 1051-CV/BTGTƯ ngày 29/12/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và 170 năm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản. Để kịp thời tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội...
Phạm pháp hình sự: Trong tháng, lực lượng Công an toàn tỉnh phát hiện 71 vụ, chết 04 người, bị thương 12 người, tài sản thiệt hại khoảng 3,909 tỷ đồng; gồm: Trộm cắp tài sản (42 vụ); cố ý gây thương tích (06 vụ); lừa đảo chiếm đoạt tài sản (05 vụ);...

Trang

Đăng kí nhận Tài liệu tuyên truyền