Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 09:20

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Tài liệu tuyên truyền

Luật có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua từ ngày 24 tháng 11 năm 2017.
Luật có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua từ ngày 23 tháng 11 năm 2017
Luật có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua từ ngày 21 tháng 11 năm 2017.
Luật có hiệu lực thi hành từ 15 tháng 01 năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua từ ngày 20 tháng 11 năm 2017
Luật có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua từ ngày 15 tháng 11 năm 2017
Tết đến, Xuân về…đâu đâu cũng thấy không khí rộn ràng, mọi người tất bật dọn dẹp, tân trang nhà cửa, chưng bông hoa đón chào năm mới, bỏ qua mọi quá khứ lo âu, phiền muộn, hy vọng, mơ ước vào một năm làm ăn sung túc, kinh tế phát triển, những người...

Trang

Đăng kí nhận Tài liệu tuyên truyền