Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 11:12

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Tài liệu tuyên truyền

Thực hiện chủ trương “tất cả hướng về đồng bào nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có rất nhiều chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội; với sự quan...
Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác nắm và định hướng dư luận xã hội (DLXH), trong thời gian qua, lãnh đạo các cấp rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm DLXH. Bởi DLXH chính là “chìa khóa” giúp Đảng đề ra những chủ trương,...
Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1930. Trãi qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Mặt trận không ngừng phát huy tinh thần...
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền, đời sống người nông dân cũng như cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn đã cơ bản thay đổi và đạt được những thành tựu to lớn. Hàng hóa do người nông dân sản xuất ra được lưu...
Kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh và Tài liệu tuyên truyền việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý.
Trãi qua 88 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay....

Trang

Đăng kí nhận Tài liệu tuyên truyền