Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 05:32

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Tài liệu tuyên truyền

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2017) và 56 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2017)
Ngày nay, các thế lực thù địch không ngừng từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hoà bình”. Với sự bùng nổ thông tin một cách mạnh mẽ; sự phát triển của Internet và các loại báo mạng thì việc cần phải nắm vững tư tưởng...
Tuyên truyền là một trong những hình thái chủ yếu của công tác tư tưởng. Theo nghĩa rộng, tuyên truyền là hoạt động truyền bá những kiến thức, những giá trị tinh thần, tác động vào các đối tượng trong xã hội nhằm chuyển biến và nâng cao về nhận thức...
Thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 05/5/2015 và hướng dẫn số 21/HD-MTTW-BTT ngày 10/6/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. Nhằm đổi mới và...
Tình hình trật tự, an toàn giao thông tháng 8 và nội dung tuyên truyền tháng 9 năm 2017. Trong tháng, toàn tỉnh xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 14 người, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 133 triệu đồng.
Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã viết lên những trang sử hào hùng. Trong tiến trình lịch sử của dân tộc đã tạo nên nhân cách con người Việt Nam với các giá trị đạo đức vô cùng phong phú.
Thực hiện Công văn số 2247/BTP-PBGDPL ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Trong tháng 7/2017, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, tai nạn giao thông đường bộ (TNGTĐB) giảm so với tháng 6/2017, tuy nhiên số vụ TNGTĐB gây hậu quả nghiêm trọng vẫn còn cao.

Trang

Đăng kí nhận Tài liệu tuyên truyền