Thứ tư, 28 Tháng 9, 2022 - 07:49

Quan điểm chỉ đạo trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 hiện nay: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19"

Tài liệu tuyên truyền

Trong không khí vui tươi, phấn khởi hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022), hôm nay, Tôi rất vinh dự được tham dự hội nghị sơ kết...
Nguyễn Đình Chiểu, tên thường gọi là Đồ Chiểu, tự là Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ (sau khi bị mù lấy hiệu là Hối Trai); sinh ngày 01 tháng 7 năm 1822 (tức ngày 13 tháng 5 năm Nhâm Ngọ), tại làng Tân Thới, phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định...
Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị bằng kế hoạch số 43-KH/MTTQ-BTT ngày 04/5/2015...
Hơn 02 năm qua, đại dịch Covid-19 xuất hiện trên toàn cầu đã khiến các trường học trên thế giới phải đóng cửa làm gián đoạn việc học tập của trẻ em trong độ tuổi đến trường. Ở Việt Nam, ảnh hưởng của đại dịch cũng khủng khiếp không kém so với thế...

Trang

Đăng kí nhận Tài liệu tuyên truyền