Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 04:47

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hoạt động của UB MTTQVN các cấp

Qua theo dõi chương trình hành động của các vị đại biểu, với cách cảm nhận và trình bày khác nhau, song, nhìn chung chương trình hành động đều khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử sẽ đem hết năng lực, trách nhiệm của mình phục vụ Nhân...
Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022, ngày 18/5/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi truyền thông hướng dẫn thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình...
Nhận thức việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh… nên việc thực hiện quy...
Nhằm thực hiện thành công Nghị quyết số 03-NQ/ThU ngày 05/01/2021 của Thành uỷ Bến Tre về phấn đấu thực hiện chủ trương “Sáu không” có nội dung “không rác thải, nước thải” gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố và Kế hoạch số 158 ngày 16/5/...
Giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ luôn được Mặt trận Tổ quốc phường quan tâm thực hiện. Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 4 đã tổ chức giám...
Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận xã, thị trấn và Trưởng Ban Công tác Mặt trận...
Theo thông lệ hàng năm, vào tuần lễ Phật đản từ ngày 04/4 đến 15/4AL, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham mưu Thường trực Huyện ủy thành lập đoàn gồm Huyện ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thăm và chúc mừng...
Chiều ngày 10/5/2022, tại Hội trường văn hóa thị trấn Bình Đại, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bà...
Ban công tác Mặt trận khu phố phối hợp Ban vận động Khu phố 3 tổ chức tọa đàm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với nội dung: “Giải pháp nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, mĩ quan đô thị khu vực tổ 6-tổ 10 Khu phố 3”, đây cũng là nội dung mà tổ...
Ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú có 10 tổ nhân dân tự quản (NDTQ) với 355 hộ. Địa bàn có Huyện lộ 25 và sông Băng Cung đi qua; giáp với ấp Thạnh Mỹ và Thạnh Khương B, xã Mỹ Hưng; ấp Quí Đức B, xã Quới Điền. Trong thời gian qua, do ảnh...

Trang

Đăng kí nhận Hoạt động của UB MTTQVN các cấp