Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 20:29

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hoạt động của lãnh đạo UB MTTQVN tỉnh

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, công tác thông tin, tuyên truyền vận động Nhân dân được thuận lợi hơn, từ đó các phong trào hành động cách mạng của địa phương đề ra đều nhận được sự đồng tình của người dân. Mối quan hệ phối hợp tuyên...
Căn cứ Kế hoạch số 2027/KH-BCĐ ngày 7 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (01/7/1822 - 01/7/2022); thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 29 tháng 01...
Những vấn đề Nhân dân quan tâm qua tổng hợp tình hình dư luận xã hội
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc đi công tác cơ sở của Ban Thường trực và cán bộ chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre năm 2022, ngày 14 - 4 - 2022, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ...
Căn cứ Kế hoạch số 135-KH/CB ngày 09/5/2022 của Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên” nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất...
Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Mặt trận cấp cơ sở trao đổi những kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời nêu lên những khó khăn, kiến nghị những vấn đề còn vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện tốt...
Ngày 19/4/2022, tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt đại biểu các dân tộc tỉnh Bến Tre năm 2022 nhân kỷ niệm ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), đây là dịp để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ,...
Chiều ngày 21/4/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre tổ chức buổi tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2022”. Bà Đặng Thị Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
Để kịp thời nắm bắt những hạn chế, khó khăn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trong việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, nhất là trong việc giám sát Dự...
Ngày 07 tháng 4 năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/...

Trang

Đăng kí nhận Hoạt động của lãnh đạo UB MTTQVN tỉnh