Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2024 - 12:09

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, Chính quyền

Ngày 12/10/2021 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết về việc thông qua phương án đề xuất Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Tây Bắc, thành phố Bến Tre.
Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do bà Đặng Thị Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/...
Ngày 05,06/8/2021, Đoàn giám sát do bà Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre làm trưởng đoàn cùng đại diện Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đã tổ chức giám sát 07 khu...
Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ra quyết định thành lập hội đồng và tổ chức phản biện đối với 02 Dự án Khu đô thị mới: Kosy (Phường 8,...
Giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ luôn được Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm. Với chức năng này, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát một số...
Sáng ngày 16/5/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (...
Giám sát (GS) và phản biện xã hội (PBXH) là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên (đoàn thể chính trị - xã hội) các cấp được quy định ở Hiến pháp năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam và các quyết định, chỉ...
Năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre đã tham gia đóng góp ý kiến đối với 24 dự án luật, nhiều ý kiến đóng góp đã được Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận và...
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, tỉnh Bến Tre đã triển khai thực hiện quy chế này một cách khẩn trương, qua đó...
Đăng kí nhận Giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, Chính quyền