Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2024 - 10:56

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Đại hội MTTQ Việt Nam

Ngày 16,17 tháng 5 năm 2019, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 long trọng được diễn ra. Ông Trần Dương Tuấn, Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị...
Trong 2 ngày, 29 và 30/5/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Bình Đại tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bà Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Văn Măn...
Ngày 29/5/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức kỳ họp lần thứ 16 để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng thể công tác chuẩn bị công tác Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024, tham dự và chủ trì hội nghị có ông...
Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 5 năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc, tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Dương Phú Hưng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, bà Hồ Thị Hoàng...
Ngày 23-24/5/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có: ông Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng...
Thực hiện Kế hoạch số: 233/KH-MTTQ-BTT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre về việc tổ chức Đại hội đoại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ...
Ngày 10/01/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Vĩnh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019. Đây là xã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chọn tổ chức điểm để rút kinh nghiệm. Tham dự Đại hội có ông...

Trang

Đăng kí nhận Đại hội MTTQ Việt Nam