Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 09:48

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Đại hội MTTQ Việt Nam

Ngày 23-24/5/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có: ông Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng...
Thực hiện Kế hoạch số: 233/KH-MTTQ-BTT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre về việc tổ chức Đại hội đoại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ...
Ngày 10/01/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Vĩnh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019. Đây là xã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chọn tổ chức điểm để rút kinh nghiệm. Tham dự Đại hội có ông...

Trang

Đăng kí nhận Đại hội MTTQ Việt Nam