Thứ bảy, 23 Tháng 9, 2023 - 08:07

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Công tác phối hợp

Từ ngày 25-29/4/2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (BTTUBMTTQVN) tỉnh Bến Tre đã phối hợp Ủy ban nhân dân và UBMTTQVN các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức Lễ bàn giao 30 căn nhà tình nghĩa do Công ty TNHH Một thành viên An Phú...
Bến Tre có diện tích tự nhiên là 2.360 km2 được hợp thành bởi ba cù lao, dân số 1,255 triệu người với 08 huyện, 01 thành phố, 164 xã, phường, thị trấn, trong đó có 147 xã nằm trong đề án tiến hành xây dựng nông thôn mới.
Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá đã có tiền thân từ sau cách mạng Tháng Tám, với cuốn Đời sống Mới ( 1947), Bác Hồ với bút danh Tân Sinh đã viết:
Quan điểm Nghị quyết 03 – NQ/TU, ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Tỉnh ủy Bến Tre về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng năm 2020 “ Xây dựng nông thôn mới là chủ trương của Đảng và Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao...
Ngày 7 tháng 3 năm 2017 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre phối hợp Ban Dân vận thành uỷ tổ chức họp mặt kỷ niệm 107 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1977 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, có 29 cán bộ nữ tham dự....

Trang

Đăng kí nhận Công tác phối hợp