Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 11:18

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Các phong trào thi đua

Nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT), là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc huyện Mỏ Cày Bắc đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tập hợp các tổ chức thành...
Thượng tọa Thích Trí Định tên thật là Phan Thanh Bình, sinh ra và lớn lên tại xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại. Thầy xuất gia từ khi mới 10 tuổi và năm nay Thầy gần 70 tuổi. Hiện Thầy là Trụ trì Chùa Đông Phước - Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại.
“Uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách” là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Việc vận động chăm lo cho người nghèo đã được các ngành, các cấp, các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp, tổ chức từ thiện - xã hội, các tổ chức...
Trong giai đoạn hiện nay, Ban công tác Mặt trận (CTMT) ở khu dân cư giữ vai trò rất quan trọng và ngày càng được khẳng định rõ, nhất là trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, trong những năm qua phong trào xây dựng nông thôn mới đã diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trên cả nước, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, phát huy được sức mạnh của cả xã hội. Quá trình triển khai...
Đến Phường Phú Tân, thành phố Bến Tre hỏi đến cô Võ Thị Ngọc Liễu thì ai cũng biết bởi tên cô trở nên rất quen thuộc với người dân của thành phố Bến Tre. Cô là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2014 - 2019,...
Với vị trí địa lý hiểm trở, đất cù lao, trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, Bến Tre đã trở thành căn cứ địa cách mạng vững chắt, là nơi sinh ra, nuôi dưỡng và bao che cho hàng ngàn chiến sĩ cách mạng. Bến Tre vang danh cả nước với cuộc Đồng...
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và làm theo gương Bác Hồ, là việc làm hằng ngày của mỗi người, ai ai cũng làm được, vợ chồng anh Nguyễn Văn Đa, chị Nguyễn Ngọc Giới vừa là cựu chiến binh - vừa là thương binh nạn nhân chất độc da cam, một...
Ngày 08 tháng 7 năm 2016, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Thông tri số 10 về Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, một trong 5 Cuộc vận động đó là Đoàn kết xây dựng đời...
Ngày 14/6, Tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị phát động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Trang

Đăng kí nhận Các phong trào thi đua