Thứ tư, 28 Tháng 9, 2022 - 06:35

Quan điểm chỉ đạo trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 hiện nay: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19"

Các phong trào thi đua

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Tam Phước tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc và diễn đàn Công an lắng...
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022 ở huyện Ba Tri được khởi động từ đầu tháng 7/2022 đến nay. Qua 02 tháng hoạt động của đoàn viên, thanh niên và sinh viên của các trường Đại học, cao đẳng… đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào...
Công an xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam phối hợp tổ chức họp mặt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2022. Với tinh thần làm việc dân chủ, cởi mở. Tại...
“Khi quê hương cần sức trẻ, chúng em góp thêm một bàn tay để sớm đẩy lùi đại dịch” là lời chia sẻ của bạn tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm 2021, khoảng thời gian mà dịch bệnh bùng phát hết sức nguy hiểm....
Thừa Đức có trên 14km bờ biển, dòng triều ra vào các cửa sông trên tạo thành hàng ngàn héc-ta bãi bồi, rất thuận lợi để cho con nghêu sinh sống và phát triển đây là một trong những nguồn thủy sản mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện nói chung...
Thừa Đức có trên 14km bờ biển, dòng triều ra vào các cửa sông trên tạo thành hàng ngàn héc-ta bãi bồi, rất thuận lợi để cho con nghêu sinh sống và phát triển đây là một trong những nguồn thủy sản mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện nói chung...
Thừa Đức có trên 14km bờ biển, dòng triều ra vào các cửa sông trên tạo thành hàng ngàn héc-ta bãi bồi, rất thuận lợi để cho con nghêu sinh sống và phát triển đây là một trong những nguồn thủy sản mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện nói chung...
Thừa Đức có trên 14km bờ biển, dòng triều ra vào các cửa sông trên tạo thành hàng ngàn héc-ta bãi bồi, rất thuận lợi để cho con nghêu sinh sống và phát triển đây là một trong những nguồn thủy sản mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện nói chung...
Thừa Đức có trên 14km bờ biển, dòng triều ra vào các cửa sông trên tạo thành hàng ngàn héc-ta bãi bồi, rất thuận lợi để cho con nghêu sinh sống và phát triển đây là một trong những nguồn thủy sản mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện nói chung...
Thừa Đức có trên 14km bờ biển, dòng triều ra vào các cửa sông trên tạo thành hàng ngàn héc-ta bãi bồi, rất thuận lợi để cho con nghêu sinh sống và phát triển đây là một trong những nguồn thủy sản mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện nói chung...

Trang

Đăng kí nhận Các phong trào thi đua